Socialistisk
Folkeoplysningsforbund

Mere om SFOF

Samvær for alle aldre

Studiekreds og politisk indflydelse

/

Lille Okseø 2024: "I pagt med Naturen" - weekendseminar d. 20-.22. september - se mere under aktuelle arrangementer

2024 byder fortsat på debatter og udfordringer

Styrk den rød-grønne front - I EU og i Danmark!

Det var ikke afklaring, der har præget 2024, snarere krig og ny international orientering; Det bliver en opgave for os i 2024 at forholde os til den med fornyede kræfter - ikke at vi tror at freden breder sig, men fordi venstrefløjens indflydelse lokalt er øget, og dermed vores muligheder for at deltage i udformningen af vores lokalpolitiske dagligdag.

Få mere ud af sommerferien på Livø

Med vores spændende sommerprogram kan du opleve lidt af hvert

SFOF afdelingerne rundt om i landet

Oplysningsforbundets aktiviteter foregår i lokalforeningerne spredt ud over hele landet.

SFOF Rudersdal undersøger bæredygtighed og borgerinddragelse i almennyttige boligforeninger

Bestil rapporten her: info@sfof-rudersdal.dk Projektet tilstræber at frisætte og udvikle det menneskelige potentiale ved at tænke den lokale ’kultur’ (som den opleves af beboerne) ind i bæredygtige projekter, og begynde med at bygge bæredygtighed der, hvor brugerne også er interesserede.