Socialistisk
Folkeoplysningsforbund

Mere om SFOF

Samvær for alle aldre

Studiekreds og politisk indflydelse

/

2024 Generalforsamling på Fælledvej 12, i København kl.11.30.14.30- se mere under aktuelle arrangementer

2024 byder fortsat på debatter og udfordringer

EU-valget står for døren - styrk den rød-grønne front!

Det var ikke afklaring, der har præget 2024, snarere krig og ny international orientering; Det bliver en opgave for os i 2024 at forholde os til den med fornyede kræfter - ikke at vi tror at freden breder sig, men fordi venstrefløjens indflydelse lokalt er øget, og dermed vores muligheder for at deltage i udformningen af vores lokalpolitiske dagligdag.

Få mere ud af sommerferien på Livø i 2024

Med vores spændende sommerproghram kan du opleve lidt af hvert

SFOF afdelingerne rundt om i landet

Oplysningsforbundets aktiviteter foregår i lokalforeningerne spredt ud over hele landet.

SFOF Rudersdal undersøger bæredygtighed og borgerinddragelse i almennyttige boligforeninger

Bestil rapporten her: info@sfof-rudersdal.dk. Projektet tilstræber at frisætte og udvikle det menneskelige potentiale ved at tænke den lokale ’kultur’ (som den opleves af beboerne) ind i bæredygtige projekter, og begynde med at bygge bæredygtighed der, hvor brugerne også er interesserede.