SFOF Odense er en lokalafdeling af SFOF.

Vi laver demokratisk og politisk oplysningsarbejde med et venstreorienteret udgangspunkt. Oplysningsarbejdet bidrager til aktivt medborgerskab og nye kundskaber gennem involverende og aktuelle aktiviteter, hvor alle har adgang.

Vi hører under Odense Kommunes By- og Kulturforvaltningen. 

SFOF Odense har været aktiv i Odense i flere år.

Generalforsamlingen afholdes Kongensgade 70 - indgang fra Dronningensgade.

Dagsorden:

   1. Valg af dirigent og referent
   2. Godkendelse af dagsorden
   3. Bestyrelsens beretning
   4. Beretning fra SFOF land
   5. Fremlæggelse af regnskab
   6. Indkomne forslag
   7. Fastsættelse af kontingent
   8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant(er)
   9. Valg af 2 revisorer, samt revisorsuppleant
   10. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Niels Erik Ramhøj

mail: ramhoj@outlook.dk