Sidste år: Konference på Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum.
Erhverv Væksthimmerland, LOF og SFOF inviterede til konferencen

Erhverv Væksthimmerland og oplysningsforbundene SFOF og LOF afholdt en dag med inspirerende oplæg, input fra bæredygtige erhverv, fra kunstverdenen og  fra folk med indsigt i bæredygtige, lokale fællesskaber. En dag, hvor ideer kom frem i lyset, nye opstod og sparring og netværk var på dagsordenen, uanset om du drømmer om at starte en virksomhed, sætte liv i din landsby eller noget helt andet. Projektet blev støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje til Lokal Folkeoplysning.

Konferencen afholdtes på Vitskøl Kloster, som ligger ved Limfjordens vestbred. Klostret er grundlagt i 1158 og er et af Europas ældste, bevarede klostre. Det er blandt andet kendt for sine haver, Apotekerhaven er en af dem, og den indeholder mange forskellige lægeurter, som oprindelig blev samlet ind af munkene fra Cistercienserordenen. I dag bruges klostret til konferencer og overnatning. Gartneriet drives i dag af TAMU-uddannelsen.

Vores mål for dagen var at få alle de gode ideer frem, som ligger og ulmer blandt folk i Vesthimmerland, at inspirere hinanden, sparre og netværke, og dermed være med til at skabe grobund for nye initiativer. De ideer, der kom frem i løbet af dagen, samledes op, og efterfølgende er der blevet muligheder for nogle mindre arrangementer, hvor de bedste ideer hjælpes på vej.