SFOF Rudersdal undersøger bæredygtighed og borgerinddragelse i almennyttige boligforeninger.

Brundtland rapporten lancerede begrebet 'bæredygtighed' som sammenfaldet mellem sociale-, økonomiske- og miljømæssige forhold. Det blev relateret til boligen i FN's Verdensmål 11.3:

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes

Projektet tilstræber at frisætte og udvikle det menneskelige potentiale ved at tænke den lokale ’kultur’ (som den opleves af beboerne) ind i bæredygtige projekter, og begynde med at bygge bæredygtighed der, hvor brugerne også er interesserede.