2023 Velkomst

Vi vil gerne byde dig velkommen til nye begivenheder i SFOF i 2023, ovenpå en travl 2022 sæson.

Vi har trods COVID foranstaltninger, folkeafstemning om forsvarforbehold og et efterårsfolketingsvalg fortsat arbejdet på at gøre SFOF til en bredere folkelig oplysningsorganisation. Til det formål har vi udarbejdet en manual om de praktiske foranstaltninger, der skal til for at oprette en lokalforening, så I kan fremme den socialistiske folkedebat i jeres eget område med offentlig støtte. Manualen kan I bare bestille! Der er kommet et par nye lokalafdelinger i løbet af året, men i 2023 lancerer vi en egentlig landsdækkende kompagne.

I år afsluttede vi et større lokalaktivitetsprojekt på Vidtskøl kloster i Vesthimmerland, der involverede det lokale erhvervs- og foreningsliv. På Sjælland er vi i gang med at undersøge hvor bæredygtig trivslen er i almennyttige boliger, og vi planlægger både podcasts of debatmøder om de indsamlede beboersvar.

I 2022 udvidede vi Livø Ferien med en indledende 'klimauge'. Selvfølgelig er Livøgruppen også begyndt at se på 2023 lejren med flere klima-, biodiversitets- og naturlovsprojkekter i den første uge og nye temaer i de to efterfølgende uger.

I maj 2022 arrangerede vi også en landstourné i til København, Odense, Aarhus og Aalborg med Holger K. Nielsen og Bjarke Møller for at fremme debatten om ophævelsen af EU forsvarsforbeholdet. 'Holger og konen' var jo med til at formulere forbeholdet tilbage i 1993, så han har gjort sig en del erfaringer om det siden dengang.