2024 Velkomst

Velkommen til SFOF begivenheder i 2024, ovenpå en travl 2023 sæson.

Vi arbejder fortsat på at gøre SFOF til en bredere folkelig oplysningsorganisation. Til det formål har vi udarbejdet en manual om de praktiske foranstaltninger, der skal til for at oprette en lokalforening, så I kan fremme den socialistiske folkedebat i jeres eget område med offentlig støtte. Manualen kan I bare bestille! Der er kommet et par nye lokalafdelinger i løbet af året, men i 2024 lancerer vi en egentlig landsdækkende kampagne.

2023 afholdt vi det første møde på 'lille Okseø - det gentager vi til september i år. På Sjælland er vi i gang med at undersøge hvor bæredygtig trivslen er i almennyttige boliger, og vi planlægger både podcasts of debatmøder om de indsamlede beboersvar.

I 2023 indeholdt den udvidede LivøFerie en indledende 'klimauge' med stort fokus på bæredygtighed i alle aktiviteter. Selvfølgelig er Livøgruppen også godt i gang med 2024 lejren med fokus på væredygtighed, bæredygtighed og folkeoplysning. 

Næste møde er vores generalforsamling:

SFOF afholder årsmøde på Fælledvej 12, Kbh. N. d. 25. maj kl. 11.30 til 14.30. Oplysning om hvilket lokale vi holder mødet i oplyses senere. 
Vi håber, at du har lyst til at deltage og vil være glade for, hvis du fortæller os det, så vi ved, hvor mange der skal have en let frokost. 
Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af stemmeberettigede på årsmødet (jf. § 10)
 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab og orientering om budget for indeværende år
 5. Godkendelse af arbejdsplan for aktivitetsåret
 6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for individuelt medlemskab 
 7. Valg af formand, næstformand og øvrige bestyrelsesposter Valg af bestyrelse, formand og næstformand i henhold til ovenstående
 8. Valg af tre suppleanter til bestyrelsen’
 9. Valg af to kritiske revisorer
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt

  

Venlig hilsen
Dorte Nørbo
Outlook-wp1fbmbg.png
          Sekretariatet
Fælledvej 12,  2200 Kbh. N.
Sekretariat :  +45 71 79 84 44
LivøFerie :      +45 71 79 84 45