Konference på Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum.
Erhverv Væksthimmerland, LOF og SFOF inviterer til konference fredag d. 21. maj kl. 8.30 - til ca. 16. 

Erhverv Væksthimmerland og oplysningsforbundene SFOF og LOF indbyder til en dag med inspirerende oplæg, input fra bæredygtige erhverv, fra kunstverdenen og  fra folk med indsigt i bæredygtige, lokale fællesskaber. Vi inviterer til en dag, hvor ideer skal frem i lyset, nye skal opstå og sparring og netværk er på dagsordenen, uanset om du drømmer om at starte en virksomhed, sætte liv i din landsby eller noget helt andet. Projektet er støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje til Lokal Folkeoplysning.

Konferencen holdes på Vitskøl Kloster, som ligger ved Limfjordens vestbred. Klostret er grundlagt i 1158 og er et af Europas ældste, bevarede klostre. Det er blandt andet kendt for sine haver, Apotekerhaven er en af dem, og den indeholder mange forskellige lægeurter, som oprindelig blev samlet ind af munkene fra Cistercienserordenen. I dag bruges klostret til konferencer og overnatning. Gartneriet drives i dag af TAMU-uddannelsen.

Vores mål for dagen er at få alle de gode ideer frem, som ligger og ulmer blandt folk i Vesthimmerland, at inspirere hinanden, sparre og netværke, og dermed være med til at skabe grobund for nye initiativer. De ideer, der kommer frem i løbet af dagen, samles op, og efterfølgende bliver der mulighed for nogle mindre arangementer, hvor de bedste ideer hjælpes på vej. 

Alle borgere i Vesthimmerland er velkomne til en forrygende dag, hvor du også inviteres på frokost. Der er gratis adgang, men desværre et begrænset antal pladser pga. restriktioner. Der er krav om fremvisning af gyldigt coronapas.

Se program under "aktuelle arrangementer" her på sfof.dk. Her finder du også link til tilmelding.