Alder: Fra 13 år (fra 10 år ifølge med en kendt voksen)

Underviser: Hanne Madsen

Hver formiddag begiver vi os ud i Livøs betagende natur for at tage på en kort vandretur, under hvilken vi diskuterer det, vi støder på, og sætter det ind i en bredere kontekst. Det er dagens deltagere, der bestemmer, hvilken rute vi skal følge, og hvad der skal være i fokus på turen.

Naturen på Livø byder på en stor variation, og vi kommer til at udforske nye dele af øen hver dag. Livø er rig på naturhistorier, og øen rummer næsten alle danske naturformer på et sted: strande, strandenge, kystskrænter, hede, moser, overdrev, plantage, gammel naturskov, marker, enge, rigkær, stenrev og bratte skrænter langs kysterne på øens vestside. Dertil kommer økologisk drevne landbrugsarealer. Hele Livø, med undtagelse af den lille by, har været fredet siden 1977 for at bevare landskab og natur – herunder den unikke egeskov.

Vi vil uden tvivl smage på, dufte til og samle noget af det, vi finder undervejs, og hvis der er interesse for det, vil vi også inkludere forskellige aktiviteter som naturfotografering med smartphones, bestemmelse af stenarter, LandArt, indsamling af spiselige planter m.m. Disse aktiviteter vælges af dagens deltagere.

Vi har også mulighed for at tilpasse turens rute, så den er tilgængelig for barnevogne, hvis dette ønskes.

Om underviseren:
Hanne Madsen er lektor og uddannet kvartærgeolog, er en småkrybs-papparazzi og arbejder som lektor på et norsk science center og museum. Hun har undervist i naturvejledning på Livø hos SFOF siden 2010.