En fantastisk mulighed for at tilegne dig basale podcast færdigheder. Det hele kan formidles på een time med alle nødvendige redskaber tilgængelige gratis på nettet. Lær at sætte lys, musik, indtalte budskaber sammen - og publicer dem med det samme.

Næste kursus i november 2023. Tilmelding på sfof.rudersdal@gmail.dk