En fantastisk mulighed for at tilegne dig basale podcast færdigheder. Det hele kan formidles på een time med alle nødvendige redskaber tilgængelige gratis på nettet. Lær at sætte lys, musik, indtalte budskaber sammen - og publicer dem med det samme.

Næste kursus er endnu ikke fastlagt. Nærmere info følger. Tilmelding på sfof.rudersdal@gmail.dk