Specifik ønsker vi i dette projekt at afdække, hvordan beboerne oplever bæredygtig trivsel målt på sociale-, økonomiske- og klima/biodiversitetsparametre  i Almennyttig Boligforeninger. Gennem interviews med beboere, boligselskaber og offentlige instanser lægges op til debat på borgermøder i oktober og november om hvordan vi fremmer klima- og biodiversitetstiltag i almene boliger.