Alder: fra 15 år

Undervisere: Isabel Bramsen og Tobias Bornakke

Antal deltagere: 30

Har du nogensinde fulgt en mediedebat om, hvorvidt du skal gribe militært ind eller "intet gøre"? i en international konflikt - og tænkt for dig selv: "Hvad er alternativet?"; Eller fulgte en brutal krig på afstand og tænkt: ”Hvorfor gør ingen noget for at mægle eller løse konflikten? Og kunne krigen mon helt have været forhindret?”

I denne studiegruppe dykker vi ned i internationale relationer og konfliktløsning og diskuterer udfordrende spørgsmål om vold, konfliktdynamikker, cyberkrig og internationalt diplomati.

Studiekredsen tager dig blandt andet helt ind i maskinrummet af fredsforhandlinger. Der vil være fokus på rammerne for forhandlinger, betydningen af tillid, og fysisk tilstedeværelse. Hvordan kan man ændre en destruktiv konflikt-interaktion? Og hvor afgørende er kemi og tillid mellem parterne? Derudover skal vi igennem øvelser udforske mægling og konfliktløsning i konkrete situationer.

Studiekredsen bliver således både politisk, filosofisk og personlig.


Undervisere:

Isabel Bramsen (Ph.d.), Lektor ved Lunds Universitet, forfatter til flere bøger og artikler om international konfliktløsning. Aktiv i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) og Nordic Women Mediators (NWM).

Tobias Bornakke (Ph.d.), Medstifter af den demokratiske virksomhed Analyse & Tal og formand for Nordisk tænketank for Tech og Demokrati.