Bæredygtigt iværksætteri 
Konference på Vitskøl Kloster i Vesthimmerland kommune for kommunens borgere med interesse for at sætte noget i gang - fra ny virksomhed til udvikling af sit lokalområde. 
SFOF er gået i samarbejde med Erhverv Væksthimmerland og LOF om denne konference, der sætter spot på bæredygtighed om det området klima/miljø, økonomi eller sociale fællesskaber. 
Konferencen indledes af fremtidsforsker Liselotte Lyngsø og følges op af flere indslag fra bæredygtige virksomheder, kunstprojekter, DGI og Statens Kunstfond. 
Program lægges op her senere.