SFOF går en lysere fremtid i møde

2016 har været et forandringens år, som startede med mange udfordringer, men som endte ud i at der er mange muligheder, særligt i forhold til Livø. I slutningen af året er det begyndt at se mere lyst ud for SFOF, årsregnskabet for 2016 er meget positivt. Det sammenholdt med et nyt samarbejde med nye forpagtere på Livø, der har mange spændende ideer, giver optimisme for 2017 og SFOFs fremtid.

Årsmødet 2017 bød på hyggeligt samvær, en status fra formand Maja Roesen på SFOFs aktiviteter og økonomi i 2016 og valg af en ny bestyrelse, hvor vi sagde farvel til Helgi Hreinn som suppleant og velkommen til Trine Als-Sandahl som bestyrelsesmedlem og Eigil Holm-Nielsen som suppleant. Den resterende bestyrelse forblev den samme som i 2016 med formandsskab ved Maja Roesen og Ole Kristiansen.

Læs årsberetning for 2016 her.

Se årsregnskab for 2016 her.

Se referat fra årsmødet 2017 her.