Brug din stemme! Årsmøde i SFOF 7.maj

Du indbydes hermed til ordinært årsmøde søndag d 7.maj kl. 15.00 på Fælledvej 12, 2200 København N. Det foregår i lokale 1 i stueetagen på Global Platform (opgang C).

Dagsorden i flg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent & referent
2. Godkendelse af stemmeberettigede på årsmødet (jf. § 10),
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab og orientering om budget for indeværende år
5. Godkendelse af arbejdsplan for aktivitetsåret
6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for individuelt medlemskab og partiforeningsmedlemskab
7. Valg af formand, næstformand og øvrige bestyrelse
8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 kritiske revisorer
10. Valg af ekstern revisor
11. Eventuelt

Vi inviterer alle deltagere til at blive til et glas sodavand, øl eller vin efter årsmødet.
 
Forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 16.april.
 
For stemmeret: Husk at betale kontingent for støttemedlemskab via sfof.dk eller bankoverførsel: 2265 - 9595 713 685. Husk at angive dit navn i forbindelse med indbetalingen.

Vil du stille op til bestyrelsen? så kontakt SFOF sekretariat på sfof@sfof.dk for mere information.
 
Tilmeld dig årsmødet ved at skrive til sfof@sfof.dk
 
 
Vi glæder os til at se jer.